Czambuły tatarskie pobite pod Niemirowem!

Chorągiew Husarska Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego rozgromiła czambuły tatarskie pod Lubaczowem.
Chorągiew w sile 9 szabel kilkukrotnie szarżowała na torhak tatarski, później gromiąc obstawę uwolniła jasyr.
Rekonstrukcję bitwy pod Niemirowem z 1672r. przeprowadziliśmy wspólne z Tatarską Grupą AMM Archery, Polskim Stowarzyszeniem Łucznictwa Konnego, Chorągwią Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i innymi rekonstruktorami.
Oprócz rekonstrukcji bitwy widzowie mieli okazję podziwiać pokazy sprawności husarzy oraz konnych łuczników.