330 rocznica Wiktorii Wiedeńskiej i 200 rocznica Bitwy Narodów pod Lipskiem

Oferta specjalna 2013 (330 rocznica Wiktorii Wiedeńskiej i 200 rocznica Bitwy Narodów pod Lipskiem)

Aby przypomnieć te dwa wielkie wydarzenia, w których polska kawaleria zaprezentowała najwyższy kunszt wojennego rzemiosła, proponujemy Państwu następujący program. Zawarte w nim elementy pozwalają przybliżyć szerokiej publiczności wydarzenia z tamtych czasów, stanowiąc wspaniałą "żywą lekcję historii". Prezentacja ta może stanowić piękną oprawę uroczystości patriotycznych organizowanych przez Państwa.Część I: "Husaria pod Wiedniem" Prezentacja Chorągwi Husarskiej Starosty Sandomierskiego Józefa Lubomirskiego - 45 min

    Strony