Grupa Rekonstrukcyjna

Grupa Rekonstrukcyjna Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

Celem Grupy Rekonstrukcyjnej Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego jest jak najdokładniejsze odtworzenie sylwetek ułanów 14 Pułku.

Koncentrujemy się na trzech okresach działalności Pułku:
a) wojny z lat 1919-1920,
b) służbę garnizonową ze szczególną uwagą na stan na dzień koronacji figury Matki Boskiej Jazłowieckiej w dniu 9 lipca 1939r.
c) kampania wrześniowa 1939r.