Grupa Rekonstrukcyjna Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

Celem Grupy Rekonstrukcyjnej Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego jest jak najdokładniejsze odtworzenie sylwetek ułanów 14 Pułku.

Koncentrujemy się na trzech okresach działalności Pułku:
a) wojny z lat 1919-1920,
b) służbę garnizonową ze szczególną uwagą na stan na dzień koronacji figury Matki Boskiej Jazłowieckiej w dniu 9 lipca 1939r.
c) kampania wrześniowa 1939r.

Najważniejszym wydarzeniem dla naszej Grupy było Święto Pułkowe 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w dniu 14 lipca 2013r., kiedy to dowódca GR SOK Andrzej Bury złożył uroczyste ślubowanie na Proporzec 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich w obecności przedstawiciela dowódcy Batalionu oraz Rodziny Jazłowieckiej. Tym samym pomyślnie zakończył się okres próbny i decyzją dowódcy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, na wniosek Prezesa Rodziny Jazłowieckiej, Sandomierskiemu Ośrodkowi Kawaleryjskiemu zostało nadane prawo do noszenia imienia i barw 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie wystawić 6 konną sekcję i prowadzimy szkolenie rekrutów.
W kooperacji z innymi grupami rekonstrukcyjnymi w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, realizujemy projekt rekonstrukcji Plutonu Jazłowiaków.